Møte i rovviltnemnda den 8. desember 2022

Det er innkalt til møte i rovviltnemnda den 8. desember fra kl. 10 til 12. Tema for møtet er forvaltning av gaupe i regionen.  

Innkalling og saksdokumenter kan lastes ned til høyre/nederst på denne siden. 

Møtet avholdes fysisk på Statsforvalterens kontorer i Oslo. 

Det er mulig for tilhører å følge møtet digitalt gjennom denne lenken:

Klikk her for å delta i møtet

Det åpnes for innlegg fra organisasjoner ved oppstarten av møtet, inntil to minutter pr. organisasjon. Innlegg må meldes sekretariatet via følgende epost adresse: fmoachi@statsforvalteren.no.

Publisert 06.12.2022
Dato:
8. desember 2022 10.00 - 12.00
Sted:
Holberg Terrasse, Stensberggate 27, Oslo
Arrangør:
Sekretariatet hos SFOV
Målgruppe:
Nemndsmedlemmer i region 4